GrandiDonne

Vi estas en la Projekto

La projekto, historia-geografia Atlaso de la GravajVirinoj (GrandiDonne)

Inaj sciencistoj, esploristoj, inventistoj, entreprenistoj, artistoj kaj aktivuloj, Gravaj Virinoj de ĉiu epoko kaj de ĉiu loko.

#GravajVirinoj kiuj faris la historion. Eĉ, kiuj estas la historio. Ili estis protagonistinoj, ili markis la malsamecon kaj kontribuis al la historio kaj al progreso per siaj eltrovoj, siaj verkoj, siaj bataloj por la rajtoj kaj la bonfarto de la homaro. #virinojpovas
Ni realigis Atlason de la GravajVirinoj, daŭre ĝisdatigata, por ĉioninkluda videbligo de ilia fundamenta kontribuo al progreso en ĉiu loko kaj en ĉiu tempo. Kulturo, ĉies rajto, prioritata celo por la kresko de la kolektivo.
Alvoko #GravajVirinoj ni serĉas ĉiujn vin: ulojn kaj inojn! Ekde la Lernejoj ĝis la Asocioj por eki esplorojn pri la lokaj klerulinoj kaj krei MAPOJN kiuj kunligiĝos al la histori-geografia Atlaso GravajVirinoj.

La videbligo de GravajVirinoj sur la Mapo permesas ĉioninkludan videbligon de ilia grava kontribuo al progreso, en ĉiu loko kaj en ĉiu tempo. Ni decidis pliampleksigi la Mapon al la protagonistinoj de ĉiu fako, historia geografia Atlaso de la fundamenta kontribuo donita al la scio de la Virinoj.

Sciencistinoj kaj esploristinoj de ĉiu epoko kaj de ĉiu loko, Gravaj Virinoj kiuj kontribuis al evoluo de la scioj kaj de la progreso kaj al plibonigo de nia vivo.

Ni serĉas kaj disvastigas la vivojn kaj la kontribuojn de GrandiDonne sciencistinoj, literaturistinoj, artistinoj kaj elstaraj virinoj en ĉiu agadkampo ek de plej foraj tempoj, el ĉiuj kontinentoj kaj el ĉiu kulturo kaj identeco.

De pluraj el ili oni intence oskurigis la memoron.

Ni volas kontribui malpliigi la genran malsamecon ankoraŭ tro ĉeesta en la scienco kaj en ĉiu alia studfako kaj agado.

Tiu estas racieme subtenata de la esploro ke scienco estas malmulte aprecata de la junulinoj ankaŭ pro tro maskla reprezentiĝo.

Projekto por la antaŭenpuŝo de egalaj ŝancoj kaj la por redukto de genraj stereotipoj

GrandiDonne - GravajVirinoj estas zorgata de: Integronomia ergonomio kaj subtenebleco, INBB Nacia Instituto Biostrukturoj kaj Biosistemoj Interuniversitata Konsorcio, Ergolab Unitus ĉe la Departemento por Agraraj kaj Arbaraj Sciencoj DAFNE. Partoprenas la projekton ankaŭ IEF, Itala Esperanto-Federacio.

cionna immagine città, kontakti nin
Copyright © dezejno bildoj enhavo de retejo per ci