it    en

Alvoko GravajVirinoj, partoprenu!

Ĉu vi estas Lernejo?
Ĉu vi estas kultura Asocio?
Ĉu vi interesiĝas pri historio, arto, scienco kaj politiko?

Ni serĉas ĉiujn vin inojn kaj ulojn por eki esplorojn pri la lokaj klerulinoj.
Tiu ĉi estas Partopreniga kaj Kunlaboriga projekto por krei novajn Mapojn kiuj kunligiĝos al la histori-geografia Atlaso Gravaj Virinoj

Eniru en la komunumon
Skribu al ni, ni vin atendas
#partoprenu

immagine

donna

città

Kuniĝu al ni, ni kune vojaĝu, kaj kune serĉu ĉiujn virinojn kiuj kontribuis al progreso, al kulturo, al bonfarto #lavirinojpovas

GrandiDonne - GravajVirinoj estas zorgata de: Integronomia ergonomio kaj subtenebleco, INBB Nacia Instituto Biostrukturoj kaj Biosistemoj Interuniversitata Konsorcio, Ergolab Unitus ĉe la Departemento por Agraraj kaj Arbaraj Sciencoj DAFNE. Partoprenas la projekton ankaŭ IEF, Itala Esperanto-Federacio.

cionna immagine città, kontakti nin
Copyright © dezejno bildoj enhavo de retejo per ci