logogramo neforgesi, virinoj kaj historia memoro

Virinoj kaj historia memoro

Virinoj de pasinto ĉiam aktualaj kaj memorindaj

Virinoj konataj, famaj pro iliaj meritoj, iliaj bataloj, iliaj konoj, ilia kuraĝo

kaj virinoj kies nomon, vizaĝon, ekziston neniu memoras, sed pri kiuj ni bone memoras kiu ilin nuligis.


cionna immagine città, kontakti nin
Copyright © dezejno bildoj* enhavo de retejo per ci
* la bildoj de la prezentitaj verkoj restas posedaĵo de la aŭtorinoj kaj de la aŭtoroj

Utenti online